Süt Nasıl Tüketilmelidir

Süt Nasıl Tüketilmelidir

2 yaşına kadar bebek İçin zaruri olan yegane besin anne sütüdür. Fakat anne-bebek arasında kan uyuşmazlığı varsa yani, anne sütünün proteinleri çocuğun vücudunun proteinlerine zıtsa, o zaman anne sütü çocuğun sağlı­ğı için tehlike oluşturur. Bu durumda bebek için sütanne aramak gerekebi­lir. Sağılarak bekletilen anne sütünün hazmı ağırlaşır ve gerekli faydayı sağ­layamaz.

İnsan, 2 yaşından sonra midesindeki süt hazım sistemini kaybeder. Ar­tık süt, sütün kendi içindeki mikroplar ve bağırsakta yaşayan mikroplar yar­dımıyla hazmolunur. İnek sütü dahil bütün hayvanların sütü sağıldıktan he­men sonra ılıkken, hiçbir şey karıştırılmadan tüketilirse şifalıdır. Çünkü süt, yeni sağıldığında, hazmı kolaylaştıran mikroplar ve enzimler içerir. Sağıl­dıktan sonra bekletilen sütte çoğalan zararlı mikroplar sütü zararlı hale ge­tireceği için kaynatılması gerekir. Fakat kaynatıldığında hazmı zorlaşır. Çünkü sütün hazmını kolaylaştıran enzim ve mikroplar 43-54 derecede ölürler. Ancak günümüzde sağlıklı insan kalmadığı gibi hayvanlar da genel­likle sağlıksız olduğu için sütü kaynatmadan İçmek doğru değildir.

Antibiyotik tedavisi görenlerde zararlı mikroplarla birlikte bağırsaklar­daki mikroplar da yok edildiği için, süt hazmolunmaz, bozulmaya başlar. Vücut bozulan sütteki kalsiyumdan yararlanamaz. Bozulan süt vücutta aşı­rı balgam birikimine ve kireçlenmeye,- bunun sonucunda da kemik erimesi­ne,- karaciğer, dalak ve damarlarda tıkanıklığa,- katarakt, sedef ve vitiligoya,- safra kesesi ve böbrek taşlarına,- diş çürümesi ve diş eti hastalıklarına sebep olabilir (bilhassa kan grubu “O” ve “A” olanlar için). Farklı ineklerden sağı­larak karıştırılan, pastörize edilen süt ancak kaynatılarak, zencefil ile ve bi­raz ılıklaşınca bal İle karıştırılarak İçilebilir. Sütlü tatlıların üzerine zencefil veya tarçın serpilebilir. Zencefil, tarçın ve bal, sütün hazmını kolaylaştırır.

Süt İçecek değil, yemektir. Onun için küçük yudumlarla, ağızda bekle­terek içmek gerekir. Süt içtikten sonra hızlı hareket etmek, uyumak veya bir şey yemek iyi değildir, böbrek ve mesane taşlarına sebep olur. (Bilhas­sa kan grubu “O” ve “A” olanlar için)

Bir ineğin sütü başka ineklerin sütüyle karıştırılmamalıdır. Karışık, pas­törize edilmiş ve uzun ömürlü katkılı sütlerin faydasından çok zararı vardır.

Karışık ve pastörize edilmiş süt için en iyisi kaynatıp yoğurt yapmaktır. Yoğurt mayasındaki mikroplar sütün hazmedilmesini sağlar. Mikroplarla hazmedilen süt yoğurt olur ve vücut yoğurdu rahatlıkla sindirebilir.

Eski alimler sütün yapısının, hayvanın rengine, boyuna, vücut yapısına, zayıf ya da şişman veya etinin sert ya da yumuşak oluşuna, diğer bir deyiş­le mizacına göre değiştiğini bilirlerdi. Yani sütün özelliği, hayvanın miza­cı ile yakından bağlantılıdır. İnsanlarda ve bitkilerde olduğu gibi hayvan­larda da 4 farklı mizaç vardır, (insanlarda 4 mizaç ayrımına en uygun ay­rım, 4 farklı kan grubudur.) Bu yüzden her insan, her ineğin sütünü içemez.

Ancak kendi mizacı ile aynı mizaca sahip ineğin sütünü tüketebilir. Bu, tıp­kı annenin sütünün bazen çocuğuna uymaması gibidir. Bu yüzden bir ülke­ye ait olan hayvan türünü başka bir ülkeden getirilen hayvan türüyle değiş­tirmek veya farklı İneklerden sağılan sütü karıştırarak tüketmek sağlıklı de­ğildir, hatta bazen tehlikelidir.

Toplumumuzda, Peygamberimizin (s.a.v.) “Süt içini” emri yaygın olarak bilinmektedir. Fakat Peygamberimiz (s.a.v.) bunu, ömründe hiç suni yem yemeyen, tek deve, tek koyun, tek keçiden veya tek inekten yeni sağılmış sütü içen ve hayatında hiç antibiyotik almamış insanlar için buyurmuşlar­dır. Günümüzde antibiyotik ile tedavi olmayan bir kimse bulunmadığı gi­bi, doğal beslenen hayvandan yeni sağılmış sütün tadını bilen de yoktur.

Süt üretimini artırmak için ineklere verilen büyüme hormonu, insanda­ki büyüme faktörünü (IGF-1) arttırabilir. Büyüme faktörü, hemen hemen bütün dokularda hücre üremesini kontrolsüz bir şekilde artırarak kansere neden olabilir.

Bu nedenle katkısız mandıra sütü ve ürünlerini tüketmek daha sağlıklı­dır.

$ Doğal taze sütü balla içmek rengi güzelleştirir, kilo aldırır. Ballı süt, yaşlı İnsanların kuru ve soğuk mizacına iyi gelir. Kuruluğu azaltır, soğuklu­ğu dengeler.

Tümör ve kansere,- karaciğer, dalak, böbrek ve deri hastalıklarına,- baş ağrısı, kulak çınlaması ve baş dönmesi gibi hastalıklara süt zararlıdır. Bu hastalıklar İçin yalnız deve sütü faydalıdır.

Evde mayalanan doğal yoğurt:

$ Salatalık ile yenen yoğurt yüksek ateşi indirir. Soğan da katılırsa enfeksiyon hastalıklarına iyi gelir.

$ Kaynatılmış yoğurt ishali, hatta kanlı ishali dahi durdurur. Fakat yo­ğurt kaymağından ayıklanarak kaynatılmalıdır.

P Yağlı yoğurt yeni yanıklara, bilhassa güneş yanıklarına sürülürse, ağ­rıları dindirir ve kısa zamanda iyileşmesini sağlar.

$ Yoğurt suyu kanı temizler, karaciğer ve dalaktaki tıkanıklıkları açar, böbrek taşlarını eritir ve sarılığa çok İyi gelir.

$ Ayrıca, yoğurt suyu ile pansuman yapmak yaraları temizler ve kapa­

tır, çillere sürülürse çilleri yok eder. Uçuğa sürülürse, kısa zamanda İyileştirir.

$ Aç karnına yoğurt suyu içmek gazı giderir, bağırsaklardaki doğal mikropların yaşamasına yardımcı olur.

$ Aşırı derecede zayıf olanlar için güne yoğurt suyu içerek başlamak, kam temizler, aşırı sıcak safrayı soğutup azaltır. Bağırsakları ve dalağı rahatlatarak, hazmı kolaylaştırarak kilo almaya yardımcı olur.

$ Saçlar yoğurt suyu ile yıkanırsa parlar ve çabuk uzar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here