Spor ve Sağlık Aidin Salih

Hareket Spor

Her organ bir fonksiyonu yerine getirmek için yaratılmıştır. Kendi fonksiyonunu yerine getiremeyen organ zayıflar. Vücut, az çalışan organa tüm fazlalıkları ve zararlı maddeleri göndererek, onu çöplük olarak kullan­maya başlar. Mesela, omurga, öne, arkaya, sola, sağa eğilmek ve vücuda gi­den sinirleri tutmak için yaratılmıştır. Eğilme hareketlerini yeterli derecede yapamayan omurganın, omurlarının çevresinde derhal atıklar toplanır ve kan dolaşımı yavaşlar. Buna bağlı olarak sırt kasları zayıflar, sertleşir, esnek­liğini kaybeder, omurgayı tutamaz hale gelir. Omurga çöker, deforme olur, fıtıklar oluşur, sinirler sıkışır. Sıkışan sinirlere bağlı organlar tahribata uğ­rar.

Hareketli ve az yiyen insan daima sağlıklıdır ve kasları çocuklann kas­ları gibi ömür boyu esnek olur. Sağlığı korumak ve güç kazanmak için in­san harekete ve spora muhtaçtır. Ata binme, kürek çekme, yüzme, koşma, bisiklete binme hareketleri doğal hareketlerdir ve tüm organ ve sistemlere en tesirli olanlardandır. Bu sporlar kan dolaşımına yardımcı olur, nefesi ko­rur, vücudu kuvvetlendirir, kireç birikimine mani olur.

Düz tabanlı ve omurgası deforme olanlar kürek çekme, ata binme veya yüzme gibi sporlara hayat boyu muhtaçtırlar. Ancak yalnız deniz ve göllerde yüzmek gerekir, havuzlara çok miktarda klor katıldığı için havuz­da yüzmek tavsiye edilmez.

Aşırı hareket ise, kalp çarpıntısıyla ve nefes tıkanmasıyla, ölüme koşma­ya benzer. Kalp atışlarının hızlanmaması için her bir hareket, alıştırma ile yapılmalıdır. Kalp atışları hızlandıkça, ters orantıyla ömür kısalmaya başlar. Dünyadaki rızıklardan biri olan kalp atışlarının da sayılı olduğu unutul­mamalıdır

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here