Sık Yemek HASTALIKLARIN SEBEPLERİ

Sık Yemek
Eski hekimler “Hastalık nedir?” sorusuna ‘Yediğini sindirmeden ikinci bir yemek yemektir”, diye cevap vermiştir.
Hastalıkların temel nedenlerinden biri de hazmın tamamlanmasını bek¬lemeden bir yemeğin üstüne başka bir şey yemektir. Sindirim sistemi belli kurallarla çalışır. Bu kurallara göre, 200-250 gr. miktarında bir yemek, mi¬dede 3-4 saatte hazmolur ki buna birinci hazım denir. Yemeğin cinsine, miktarına ve ağırlığına göre birinci hazmın süresi 6-10 saate kadar uzaya-bilir. Hazım tamamlanmadan yenen ufacık bir lokma dahi midenin hazım sürecini bozar. Bu bir lokma, önceki yemekle karıştığında hazmolamayaca- ğı için mayalanmaya ve çürümeye başlar. Önceki yemeği de bozup çürüte-rek midede yanma, ekşime, gaz ve şişkinliğe sebep olur.
” Aslında, ilk hazımdan değil, üçüncü hazımdan sonra yani, besinler kan-dan hücrelere geçtikten sonra ikinci bir yemek yenebilir. Yani günde İki defa yemek insan için yeterlidir. İçme konusunda da ölçü aynıdır.
Günümüzde insanlar, Özellikle kadın ve çocuklar, günün büyük bir kıs¬mını sürekli çiğneyerek geçiriyorlar. Yolda yürürken, sokakta konuşurken, sinemada otururken veya ders çalışırken sürekli bir şeyler atıştırarak vücut¬larını çöplüğe çeviriyorlar. Büyüklerimiz “Mümin günde 1 defa, insan 2 de¬fa, hayvan 3 defa yer” demişlerdir. Peygamberimiz (s.a.v.) çoğu zaman aç ve susuz dururdu. Hatta üç gece arka arkaya karnını doyurduğu olmamış¬tır. “Geceleyin veya gündüzün ikişer defa yemek yemek illettir” ve ‘Tokken yemek hem hastalık, hem de haramdır”, buyurmuştur. O halde en önemli sağlık kuralı ve bütün hastalıklara deva olan yegâne ilaç iyice acıkmadan yememektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here