Fazla Yemek HASTALIKLARIN SEBEPLERİ

Fazla Yemek
“Her hastalığın temelinde tokluk vardır.”
Hz. Muhammed (s.a.v.)
‘Yemek onlar İçin bir ceza, bir ağ, bir tuzak ve bir pranga olacaktır.”
Hz. Davut (a.s.)
“Çok yeme ağacı diken, hastalık meyvesi toplar”
Atasözü
“Çok yeme ağacı”nın hastalık meyvelerini nasıl olgunlaştırdığına baka-lım.
Fazla yemek yendiğinde mide hazım İçin daha çok enzime ihtiyaç duyar, Enzim üretmek vücut için çok güçtür ve kıymetli maddeler gerekti-rir. Sağlıklı bir İnsanın midesi 200-250 gr. yemeğin birinci hazmını, besin-lere ve kişinin hazım gücüne göre değişmekle beraber, 3-4 saat içinde ko-layca gerçekleştirebilir. Bu miktarda yemeği hazmetmek için kalp zorlan-madan rahatça çalışacaktır. Bunun 2 katı yemek yendiğinde ise, yemeğin hazmedilmesi ve fazlalıkların kısmen depolanarak, kısmen çıkartılması için, kalbin 4-6 kat daha fazla çalışması gerekecektir. Bu işlem sadece kalbi değil, besinleri hazmetme, depolama ve fazlalıkları vücuttan uzaklaştırmakla görevli diğer organları da yıpratır. Mesela, bir araba taşlı, bozuk ve dik bir yolda, düzgün yolda harcadığı yakıtın 2-3 katını harcar. Mesafe aynıdır fakat harcanan yakıt miktarı farklıdır. Devamlı zorlu çalışmaktan harap olan bir motor gibi, insan kalbi de aşırı çalışmadan dolayı rızkını çabuk tüketir. Çünkü kalp atışları sayılıdır,
Genç bir insan fazla yemek yediğinde, vücudu kuvvetli olduğu İçin,

hazmederek, fazlalıkları dışarı atabilir. Ancak fazla yemek alışkanlık halini alır, zorlanma devam ederse, bu kuvvet tükenir, fazlalıkların giderek daha az atılmasıyla vücutta depolar oluşur. Depolar dolduktan sonra İse atıklar kanla birlikte dolaşmaya başlar. Böylece kan ağırlaşır, dolaşımı yavaşlar. Ağırlaşan kandaki atıklar damarlarda birikmeye ve zamanla damarları tıkamaya başlar. Daralan ve tıkanan damarlardaki kan, organları yeteri derecede besleyemeyecek kadar azalır. Beslenemeyen organlar beyne “Açız!” uyarısı gönderir; beyin de bu çağrıya cevap olarak iştahı çoğaltır. Bu, insanı daha çok yemeye zorlar. Yedikçe kandaki fazlalıklar ve damarlardaki tıkanıklıklar çoğalır. Kan daha da koyulaşır, dolayısıyla organların açlık hissi daha çok artar. Bu kısır döngü devam ederken İnsanlarda konsantrasyon, hafıza, düşünme, anlama ve öğrenme yeteneği azalmaya, hastalıklar birer birer kendini göstermeye başlar. “Fikir uyur, hikmet ölür, organlar durur, İnsanî sıfatlar yavaş yavaş kaybolur.” Böylece, ‘Temek onlar için bir ceza olacaktır” hikmeti zuhur eder.
Bazı insanlar fazla yemenin bedelini aşırı şişmanlıkla ve beraberinde getirdiği hastalıklarla öderler. Bazıları da vardır ki, ne kadar yerse yesin, hep zayıf kalırlar. Bunlar kendi durumlarının şişmanlardan daha İyi olduğunu zannederler. Çoğu zaman onların durumu şişmanlardan daha tehlikeli olabilir. Çünkü fazlalıklardan oluşan atıklar, ilaçlar, toksinler ve katkı maddeleri şişmanların vücudundaki yağlarda depolandığı için, organların tahrip olması kısmen de olsa önlenebilir. Ancak zayıfların, kan vasıtasıyla bütün vücutlarını dolaşan toksinler, ateş, öksürük, terleme, nezle, kusma, ishal, sivilce, çıban gibi yollarla dışarı atılırken bu ağır işlemler hem organlarını yıpratır hem de eklemlerde, kaslarda ve organlarda depolanarak, buralarda ağrıya, enfeksiyona, kistlere ve genetik değişimlere (mutasyonlara) sebep olur, Bu tip İnsanlar genelde sık hastalanan, sıkıntılı ve asabî insanlardır,
Araf suresi 31. Ayet’te: Tiyin-için, fakat israf etmeyin, çünkü Allah is-raf edenleri sevmez”, buyurulmuştur. Ancak Allah’tan korkmayı ve utanmayı unutan insanları artık bu ayet de etkilememektedir.
Peygamberimiz (s.a.v.): “Sizin Allah’a en sevimli olanınız, yemesi en az
ve bedenen en hafif olanınızdır.” ve ” pisboğaz ve göbeği büyük olan
Cennete giremez, “buyurmuştur.
Bu hadis-i şerifler özellikle günümüz insanının sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Vücudumuzdaki sistemler yalnız doğal yiyecekleri kaldırabi

lir ve doğal besinleri sindirmekte hemen hemen hiç problem yaşamaz. Fa-kat sindirim sistemimiz ve bağışıklık sistemimiz, genetiği değiştirilmiş, gen teknolojisi ve nanoteknolojiyie üretilmiş ürünlerin belli bir miktarından fazlasına dayanamaz. Bu ürünlerden kaçınmak neredeyse imkansız hale geldiğinden sağlıklı kalmak için az yemek günümüzde daha büyük bir zo-runluluktur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here