Bitkisel İlaç Doğal Tedavi Yöntemleri Özet

Bitkisel İlaç Doğal Tedavi Yöntemleri

Her insan farklı bir mizaca sahip olduğu için kendi mizacına uygun ye­mekleri ve davranışları seçer. Doğal yaşayan İnsan mutlaka doğru seçim ya­par. Mizacı bozmamak İçin doğuştan itibaren doğal İstekleri takip etmek jq0 gerekir. Normal doğumla dünyaya gelen, 1 yaşına kadar emzirilen çocuk­ların istekleri doğaldır ve mizaçlarına zararlı yiyecekleri asla ağızlarına al­mazlar, yüzlerini çevirirler. Ancak anne-baba ve çevredekiler çocukların is­teklerini, sistematik olarak kendi isteklerine uydurmaya çalışarak, çocukla­rı doğal davranış ve isteklerden uzaklaştırırlar. Doğal olmayan bütün hazır, katkılı yiyecekler, beslenme kurallarının ihlali, ilaç kullanımı, doğal olma­yan oturma pozisyonları, ıslak mendil, pişik kremi ve hazır bez kullanımı doğal istekleri zararlı alışkanlıklara dönüştürür. Tüm bunlar insanı, mizaca uygun olmayan yemek seçimine, derin mizaç değişimlerine ve hastalıklara sürükler. Mizaç bozulduktan sonra istekleri takip etmek hastalık uçurumu­na doğru gitmek demektir.

Böyle bir durumda mizaç özelliklerini açığa çıkartabilmek için, vücudu temizlemek ve açlık yapmak gerekir. Aç kalan insanın koku ve tat alma duyulan gelişir, istekleri canlanır ve doğallaşır, mizacının özellikleri yeni­den ortaya çıkar. İnsan ilginç bir şekilde doğal zeytinyağı, soğan, sarımsak, yeşillik, meyve, kısacası sadece sağlığa faydalı ve mizacına uygun yemek­leri istemeye, ancak katkılı yiyecekler, içecekler ve suni aromalardan iğren­meye başlar. İnsan, ancak o zaman yiyecekler konusunda en doğru seçimi yapabilir. Yiyecekleri doğru seçebilen insanın fikirleri ve davranışları da değişir.

Meyve, sebze, baharat ve bitkiler doğal olursa ve doğru seçilirse, sade­ce yemek değil, aynı zamanda hastalıklara karşı birer ilaç hükmündedir. Yukarıda, en faydalı yiyeceklerin bir kısmının sunulduğu listeden mizaca uygun olanlar yiyecek ve İlaç olarak seçilebilir. Günümüzde insanın önüne serilen yüzlerce çeşit yiyeceğin hepsinden faydalanma düşüncesi yanlıştır. Hatta İnsan, ne kadar az çeşit yese o kadar sağlıklıdır.

Büyük alimler bitki ve hayvanların zikrini İşitir, bir bitkinin zikri bir or­ganın zikriyle uyuşuyorsa o bitkinin o organ için şifalı olduğunu anlardı. Yani, bitkiler organların zikrini düzeltmede yardımcı olabilir. Bu konuda Peygamberimizin (s.a.v.) ilminin, gelmiş ve gelecek alimlerin ilminden da­ha üstün olduğunda zerre kadar şüphe yoktur. Peygamberimiz “Benim na­zarımda, bal gibi şifa yoktur” buyurmuşsa, hastalıklarda bal kullanmak en akıllıca seçim olacaktır. Ancak faydalı olanların etrafına mutlaka bir tuzak kurulmuştur ve bu tuzak faydalıyı faydasız veya zararlıya çevirmektedir. Mesela, bala hile karıştırmak, meyve, sebze, tahıl ve baklagillerin genetiği­ni değiştirmek, yağları hidrojenize etmek ve İçine katkı maddeleri katmak bu tuzaklardan sadece bir kaçıdır.

Bu tuzaklardan kendini koruyabilen, yani yiyeceğini kendisi üreten, do­ğal gtda üretimini teşvik eden ve yalnız bunları kullanan Allah’ın izniyle, sağlık bulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here