Az Çiğnemek HASTALIKLARIN SEBEPLERİ

Az Çiğnemek
Karbonhidratlar, organik asitler, aromatik maddeler ve tuzların hazmı ağızda, bol enzim içeren tükürükle başlar; çiğneme esnasında enzimlerle karışır ve bir kısmı ağızdaki kılcal damarlara süzülür. Ağır karbonhidratla¬rın hazmı ağızda başlar ve midede aynı enzimlerle devam eder. Ağızda ye¬meğin kimyasal yapısı hakkında toplanan veriler beyne gönderilir. Beyin bu bilgiyi analiz eder ve yemeğin hazmını programlar. Bu durumda çiğne¬me İşlemi büyük önem taşımaktadır. Yemek ne kadar iyi çiğnenirse, beyin

yemeğin tahlilini o kadar İyi yapar ve sindirim sistemini o derece iyi hazır-lar. Çiğnenmiş yemeğin tadı ve kokusu ağızda dağılmak ve kaymağa ben-zer bir nesne (kimus) haline gelmelidir. Bu da 15-40 çiğneme hareketi ile elde edilir.
Ağızda çok miktarda akupunktur noktası bulunur (her bir dişin dibinde 2’şer tane). Çiğneme esnasında besinlerden ayrılan enerji bu akupunktur noktalan vasıtasıyla vücudun genel enerji dolaşımına karışır. Bu yüzden küçük yudumlarla içmek ve küçük lokmalar halinde yemek gerekir. Süt, et suyu, meyve-sebze suyu veya su küçük yudumlarla alınır, ağızda ılıtılır, tü¬kürükle iyice karıştıktan sonra yutulur. Eğer gıdalar yeterince çiğnenmez- se, sindirim başından itibaren bozulacaktır.
Hızlı yiyen daha çok yemeye mecbur kalır, çünkü vücut besinlerdeki eneıjiyi ağızdaki akupunktur noktalan vasıtasıyla kullanamaz, sadece kim¬yasal bağlantılan çözme işlemi sonucunda oluşan eneıjiyi kullanır. İyi çiğ¬nenmemiş yemek parça veya kütle halinde mideye gelir. Mide bu kütle ve parçalan hazmedemez, sadece çürütür. Taze ekmek, bilhassa taze beyaz ekmek parçaları (özellikle kan grubu “0” olanlar için) ve et parçaları (özel¬likle kan grubu “A” olanlar için) en zararlısıdır. Midede çürümeye başlayan kütleler ve parçalar bağırsaklara iner ve orada çürümeye devam eder. Bağır¬saklarda çürüyen kütle ve parçalar kandaki lökositleri (akyuvarlar) artırır. Bağışıklık sistemi de bu duruma karşı koruma programı geliştirmek zorun¬da kalır ve böylece her yemek bağışıklık sistemini sarsa sarsa vücudu fela¬kete götürür. Ancak taze meyve ve sebzelerin lifleri, çekirdekleri ve kabuk¬larında böyle bir tehlike sözkonusu değildir. Bunlar bağırsakta yaşayan ya¬rarlı mikroplan artırır ve vücudun yararına kullanır. Bunun için meyve ve sebzeleri kabuklarıyla ve birkaç çekirdeğiyle berlikte yemelidir. Bağırsak¬ların mikroflorasmı canlandırmak için yapılacakbir başka şey de her gün 1 – 3 diş sarımsak yutmaktır.
İyi çiğnemenin yararlan:
• Yemeği İyi çiğneyen, az çiğneyene göre, daha az yer-içer. Çünkü ye-meğin enerjisini eksiksiz kullanmış olur.
• Karışık yemeğin zararı azalır.
• Hazım süreci kısalır.
• Mide, pankreas, karaciğer ve bağırsakların işi kolaylaşır.

• Çok daha az enzim (insüiin dahil) harcanır.
• Mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, bağışıklık sistemi, diyabet, tü¬mör, kanser, alerji, diş çürümesi, sinir ve ruh hastalıklarından korun¬muş olunur.
• Mevcut olan hastalıklar hafifler.
• Şişmanlıktan emin olunur v.s.

Büyük alimler uyuşturucu, sigara ve alkole bağımlılık ve diğer psikolo-jik, ruhsal ve sinirsel hastalıkların temelinde az çiğneme olduğu konusunda görüş birliği İçindedir, tyi çiğnenmemiş yemek karaciğer, dalak ve kalbe ağır yük yükler. Bu organların durumu ise ruhsal dengeyi doğrudan etkiler. Büyüklerimiz, “Lokmayı büyük alan ve iyi çiğnemeyene delilik isabet eder” derlerdi.
Hazımsızlık, yüksek kan şekeri, mide, bağırsak, karaciğer, dalak ve tüm sağlık problemlerinden kurtulmak için bazen sadece beslenme ve çiğneme alışkanlıklarını düzeltmek yeterli olabilmektedir.
Bu satırları okuyanlar, çocukları yanlış besleyerek ne kadar büyük bir tehlikeye sürüklediklerini düşünmelidir. 1,5 yaşına kadar çiğnemeyi bilme-yen, anne sütü dışındaki besinleri sindirecek enzimlere sahip olmayan ve cahil anne-babalara karşı savunmasız kalan biçare çocuklara zorla yemek yedirenler, hiç olmazsa, çiğneyip vermelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here